polski deutsch english

Lotnisko jest członkiem
Flugplatz Strausberg - Expose
 
Synopsis

W obrębie parku przemysłowego „Lotnisko Strausberg” wszystkie powierzchnie użytkowe osiągalne są w większości bezpośrednio poprzez nowe drogi. Krótkie odległości do autostrady A10, E55, przemawiają za lokalizacją Strausberg. Berlin jest oddalony jedynie o 30 km.

Podłączenie transportu towarowego do publicznej sieci kolejowej zagwarantowane jest poprzez bezpośrednią bliskość punktów przeładunkowych Strausberg Nord (Północ) und Strausberg Vorstadt (Przedmieście).

W celu zasiedlenia poprzez zakłady przemysłu związanego z lotnictwem albo branży ogólnej, zakładów rękodzielniczych i z zakresu usług serwisowych, zakładów technologicznych, jak również urządzeń sportowych czy rekreacyjnych stoją do dyspozycji powierzchnie użytkowe. Możliwe jest przy tym osiągniecie wskaźnika gęstości zabudowy 0,6-0,8 (zgodnie z BauNVO, § 19 procentowy udział powierzchni działki, która może być zabudowana) oraz wysokości od 8 m do maksimum 18 m. Zapewniona jest budowa na podstawie obowiązujących planów urbanistycznych. Zarys i wymiary powierzchni użytkowej mogą być dopasowane do zapotrzebowania inwestorów. Podatek od działalności przemysłowej wynosi w Strausberg 350% a podatek gruntowy B 370%.

Ceny metra kwadratowego zależą od stopnia dostępności i / lub połączenia lądowego lub powietrznego z aktualną wartością rynkową parku przemysłowego Strausberg. Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.

Dla parku przemysłowego obowiązują następujące warunki dofinansowania: podstawowa stawka dla obszaru B w Landzie Brandenburg wynosi 35%. Stawka podstawowa opiera się na 26-tym planie dofinansowania GA odnośnie małych i średnich zakładów. Dalsze dofinansowania mogą być rozpatrzone po złożeniu konkretnego podania.

 
Expose Gewerbepark
 
Informacje pod numerem 0049 (0)3341 / 345-380 albo przez e-mail: info(at)sfg-strausberg.de .
 
Google Map
Tel. 03341 / 345-370
Wir nutzen Lodgit Desk Hotelsoftware!